Untitled-1

כל ביקור במקום מתובל באחת מהפעילויות הבאות. את הפעילויות ניתן להזמין גם לכל מקום ברחבי הארץ:

 

"מיצי-גזוז על טהרת הסוכר" -מעניין איזה חברת מזון הייתה כיום מדגישה את רכיב הסוכר במוצריה.
Untitled-1

בשנות ה-60 שודרה ברשת ב' של קול־ישראל "התוכנית לעקרת הבית" בהנחיית רבקה מיכאלי.
Untitled-1

"על כל לשון....תמיד ראשון"
"כל אישה יודעת למה כל אישה בוחרת...."
"מוצר מצויין של ......כמובן".
Untitled-1

אתא-אריגים תוצרת ארצינו.
בארועי אתא שאני עורך אחת השאלות הנפוצות היא "מה...זה תוצרת אתא??"
Untitled-1